Medytacja Gnostyczna – „Trzy klucze do uwolnienia”


Szczegóły wydarzenia


W najskrytszej głębi ludzkiej duszy drzemie pamięć o tym, co niematerialne, niewidzialny obraz innej rzeczywistości. Wspomnienie to pochodzi z boskiej cząstki, która obecna jest w każdym ludzkim sercu. Różokrzyżowcy nazywają tę boską cząstkę atomem iskry Ducha lub Różą serca.”

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Prosimy o przybycie pół godziny wcześniej.

WSTĘP WOLNY