Medytacja Gnostyczna – Tęsknota Duszy


Szczegóły wydarzenia


„Przepaść między życiem istoty „ja”, z jej tysiącem niezaspokojonych pragnień, a Prawdziwym Życiem, do którego każda Dusza tak bardzo chciałaby się wznieść, jest w naszych czasach praktycznie nie do pokonania.

Jednak promienie tego Prawdziwego Pola Życia przenikają nasz świat nieustannie i mogą dotknąć wszystkich, którzy są na to otwarci.
Ponadto od zawsze istniały drogowskazy prowadzące do Prawdziwego Życia.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny