Medytacja Gnostyczna – „Samopoznanie i wgląd – droga do świadomości”


Szczegóły wydarzenia


„Ten, kto poszukuje wiecznej Prawdy
zawsze zaczyna od poznania samego siebie.

Skupia swoją  uwagę na samopoznaniu,
i na wypracowaniu nowej postawy życiowej,
ponieważ prawdziwej głębokiej refleksji zawsze towarzyszy zrozumienie tego,

iż jedynie nowe aktywne życie może doprowadzić  do świadomości duszy. 
Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł”
 
Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?
Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.
 Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.
 
WSTĘP WOLNY