Medytacja Gnostyczna pt. „Siła pragnienia” w Gorzowie


Szczegóły wydarzenia


„Czy prawdziwe wyzwolenie jest możliwe?” lub też, formułując to nieco inaczej: „Czy możemy być naprawdę wolni?”.

„Szkoła Złotego Różokrzyża chciałaby zwrócić uwagę na to, że w tym świecie jesteśmy więźniami, i że możemy wprawdzie uczynić nasze więzienie piękniejszym, bądź większym, lecz jako ludzie urodzeni w tej naturze, nie potrafimy zburzyć jego murów. To my sami wznieśliśmy mury tego więzienia i sami je utrzymujemy”.

Serdecznie zapraszamy na Medytację Gnostyczną, podczas której będziemy zastanawiać się nad powyższymi tematami.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę. Wstęp wolny