Medytacja Gnostyczna – Orientacja


Szczegóły wydarzenia


„Powinnaś, o Duszo, uzyskać prawdziwą wiedzę
o swej własnej istocie, o jej formach i aspektach.
Nie daj się zwieść,
że którakolwiek z rzeczy,
jakich powinnaś poszukiwać, aby zdobyć wiedzę,
znajduje się na zewnątrz ciebie.
Nie, wszystkie rzeczy, jakie powinnaś poznać
są w twym posiadaniu, są wewnątrz ciebie.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

Wstęp wolny