Medytacja Gnostyczna – Nowe Życie


Szczegóły wydarzenia


„Boska Iskra nie jest częścią naszej istoty „ja”. Nie jest częścią naszego myślenia. Leży poza sferą wpływów naszego odczuwania i naszej woli. Należy do innego systemu życiowego. Jest to system życiowy Boskiego człowieka, który jest w nas ukryty. Tak więc żyją w nas dwie istoty, dwie natury: istota, którą znamy jako nasze „ja”, jest to nasza zwykła naturalna świadomość, oraz system życiowy Boskiej Iskry, pierwotnego, zamierzonego przez Boga człowieka.
Jednak ten Boski system życiowy jest uśpiony; jest w nas obecny, ale nie jest aktywny, nie wychodzi na pierwszy plan, co zazwyczaj robi nasza zwykła świadomość „ja”.”

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

Miejsce spotkania: Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 1 lokal 1508 piętro 15 (budynek „Zieleniak”)

WSTĘP WOLNY