Medytacja Gnostyczna – „Dusza i świadomość”

w lokalizacji: Centrum Koszalińskie , adres: Koszalin, ul. Gen. Wł. Andersa 26 II p. ,