Medytacja Gnostyczna – Dwa łady natury


Szczegóły wydarzenia


Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.

Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?

Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.

Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W wyniku samoddania dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”- przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces ten prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.

„Jednym z fundamentów nauki Różokrzyża jest koncepcja, „dwóch ładów natury”: znanego nam dialektycznego ładu, w którym rządzi prawo przeciwieństw oraz wyższego ładu, Boskiego pola pierwotnej Ojczyzny, w którym panuje ład i harmonia, pokój i jedność.”

WSTĘP WOLNY