Odwołana Medytacja Gnostyczna – „Droga Światła”


Szczegóły wydarzenia


Drodzy Przyjaciele,
w związku z zaistniałą sytuacją, odwołana zostaje Medytacja Gnostyczna w Szczecinie

Ten, kto chce odkryć drogę światła powinien zjednoczyć serce i głowę. Wówczas myślenie i odczuwanie staną się jednym.To przyniesie nam niewysłowiony Pokój – Pokój ponad wszelkie pojęcie.
 
Słowo medytacja pochodzi od łacińskiego meditatio – zagłębianie się w myślach, rozważanie, namysł.
Jak rozumiemy określenie „medytacja gnostyczna”?
Jest to proces, który z jednej strony umożliwia „spojrzenie w siebie, w świat wewnętrzny”, a z drugiej strony ma doprowadzić do połączenia oczyszczonej w ten sposób duszy poszukującego z polem Ducha, ze Źródłem Wszechrzeczy.
 
Medytacja nie wymaga zastosowania określonych technik czy praktyk, ale pełnego samooddania (myśli, pragnień i dążeń) człowieka ziemskiego sile miłości pochodzącej z boskiego świata. W jego wyniku dochodzi do „roztworzenia” naszego egocentrycznego „ja”, przyczyny wszystkich naszych cierpień. Proces samooddania prowadzi do rozkwitu “róży serca” – doskonałej boskiej zasady ukrytej w każdym człowieku.
 
WSTĘP WOLNY