Medytacja Gnostyczna – Bliżej niż ręce i nogi


Szczegóły wydarzenia


„Gdy człowiek zacznie postrzegać swoje serce jako centrum mikrokosmosu, jego życie ulegnie zmianie.
Doświadczy wówczas głębi i ciszy swojego wnętrza.
Będzie żył służąc swojej wewnętrznej istocie.
Nie będzie oceniać.
Będzie słuchać swojego serca, w którym odkrył klucz.
W ten sposób stworzy przestrzeń,
w której Gnoza, boska mądrość, może się objawić.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny