Krok, którego nie chcesz zrobić


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na cykl spotkań, podczas których pragniemy zrozumieć, co takiego utrudnia człowiekowi odnalezienie ścieżki uwolnienia oraz powstrzymuje przed wejściem na nią?

Spotkanie nr 1
„Dlaczego pomimo wszystkich barier wewnętrznych, człowiek jednak poszukuje wyjścia z rzeczywistości tego świata? Co stanowi prawdziwe źródło sztuki, nauki oraz religii?
Dlaczego dążenia te nie powodują zmiany naszego świata i nas samych? Jaką rolę w tej sytuacji mają do odegrania Szkoły Duchowe?”