Krok, którego nie chcesz zrobić


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na cykl spotkań, podczas których pragniemy zrozumieć, co takiego utrudnia człowiekowi odnalezienie ścieżki uwolnienia oraz powstrzymuje przed wejściem na nią?

Spotkanie nr 7
Biblia. Droga uczniowska w polu Szkoły Duchowej

„A więc najbliżsi nam i najbardziej do nas podobni są ci, dla których Biblia jest wytyczną ich życia, podstawą ich dążenia do poznania i kompendium całego świata. Pragniemy poświadczyć, że od stworzenia świata nie dano człowiekowi księgi bardziej niezwykłej, bardziej godnej podziwu i bardziej zbawiennej niż święta Biblia. Błogosławiony ten, kto ją posiada, bardziej błogosławiony, kto ją czyta, najbardziej błogosławiony, kto ją gruntownie poznaje, zaś najbardziej Bogu podobny jest ten, kto ją rozumie i według niej żyje”.