Dusza i świadomość


Szczegóły wydarzenia


„Syn Boży, obraz Boga, jest jak żywe źródło w najgłębszej głębi duszy.
Jednak ten, kto zasypuje źródło grudkami ziemi,
czyli przedkłada ponad nie swoje ziemskie pragnienia,
ten tamuje źródło i je dławi,
przez co nikt nie może już nic z niego dostrzec.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny