Dobro i zło


Szczegóły wydarzenia


„Któż nie zna ostrych kolców oporu?

Przeżywamy opór wobec trudnej sytuacji, opór wobec jakiejś osoby, opór wobec pewnych aspektów samego siebie.

A któż, będąc zorientowanym duchowo, nie wzbudzał w sobie i nie odczuwał oporu wobec samego oporu?

Któż nie walczył z chęcią walki?”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny