Cztery drogi do źródła


Szczegóły wydarzenia


Serdecznie zapraszamy do Poznania na spotkanie:
Cztery drogi do źródła

Nauka Powszechna zwraca uwagę na to, że można postępować tylko jedną drogą, która jest określona przez ludzki los. Jest to droga do, której człowiek dojrzał i jest ona dostosowana do jego położenia.
Wgląd w nią nie powstaje w wyniku decyzji podjętej na podstawie rozumowego planu lub
uczucia lecz musi być zaczerpnięty z odpowiedniej jakości duszy, osobowości, która znajduje się we krwi i świadomości.