Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór piąty.

Temat wieczoru:  Człowiek jako mikrokosmos część 3.

Podczas tego spotkania zajmiemy się budową czterech ciał osobowości człowieka zamieszkującego mikrokosmos.

 

W poprzednich dwóch wykładach poznaliśmy czym jest monada, jak powstaje mikrokosmos i jaka jest jego budowa. Monada i mikrokosmos pochodzą z Boskiego Świata i są zbudowane z jego materiałów. Monada wypromieniowuje Plan Boga w niższą sferę wibracyjną, tworząc mikrokosmos składający się z siedmiu kul, które krążą wewnątrz siebie i wokół siebie. O sześciu z tych kul wiemy bardzo niewiele, albo nic, lecz siódmą kulę naszego mikrokosmosu znamy bardzo dobrze. Określamy ją jako kulę dialektyczną, która nie jest już jednak w swoim pierwotnym lecz w aktualnym upadłym stanie. Przekazywana przez jądro tej kuli idea budowy objawienia osobowości z koncentracji eterów nie jest odbierana przez istotę auryczną, a osobowość tworzona jest we wnętrzu kuli z siedmiu atomów zarodkowych.

Po tych wyjaśnieniach możemy przystąpić do omówienia budowy człowieka cielesnego, który ma siedem aspektów, nazywanych także siedmioma ciałami. Patrząc od dołu do góry, wyróżniamy:

 

  1. ciało fizyczne nazywane także ciałem ścisłym lub materialnym,
  2. ciało eteryczne, znane również pod określeniem ciało życiowe,
  3. ciało astralne, zwane też ciałem odczuciowym lub ciałem pożądań,
  4. ciało mentalne, które określa się też jako zdolność myślenia,
  5. „ja” rozumowe,
  6. „ja” uczuciowe,
  7. „ja” świadomościowe.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 20 listopada 2018 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!