Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór ósmy

Temat wieczoru:  Proces transfiguracji w osobowości człowieka.

Podczas tego spotkania zajmiemy się omówieniem procesu transfiguracji w mikrokosmosie ludzkiej fali życiowej i zmianach zachodzących w osobowości na poziomie materialnym i subtelnomaterialnym.

 

Podczas tego spotkania chcieliśmy omówić proces transfiguracji, dzięki któremu mikrokosmos może powrócić do swojej dawnej świetności i wyrwać się koła narodzin i śmierci w naszym świecie. Proces ten w jednym swoim aspekcie przebiega w duszy, a dokładniej mówiąc w trzech stanach duszy, w drugim aspekcie natomiast w czterokrotnej osobowości.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 3 grudnia 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!