Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór siódmy

Temat wieczoru:  Reinkarnacja mikrokosmiczna.

Podczas tego spotkania zajmiemy się omówieniem procesu reinkarnacji mikrokosmosu ludzkiej fali życiowej, począwszy od narodzin osobowości aż do rozwiązania najsubtelniejszego ciała osobowości człowieka.

 

Podczas tego spotkania chcielibyśmy omówić to, co nazywamy reinkarnacją. Wokół tego pojęcia namnożyło się wiele opisów, które często są sprzeczne ze sobą, bo pochodzą z mądrości naszego ziemskiego świata. Nie zwraca się tu uwagi na budowę człowieka, jako skomplikowanego systemu mikrokosmicznego i mówi się o reinkarnacji duszy lub ego, mając na myśli człowieka „ja”. Chcielibyśmy przedstawić dzisiaj ten proces reinkarnacji, jako proces rozgrywający się w mikrokosmosie ludzkiej fali życiowej.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 26 listopada 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!