Cykl spotkań wprowadzających w naukę współczesnej Szkoły Duchowej


Szczegóły wydarzenia


Wieczór trzeci.

Temat wieczoru: Człowiek jako mikrokosmos część 1

Podczas tego spotkania omówimy czym jest monada i zajmiemy się powstaniem pierwotnego boskiego człowieka. Poniżej prezentujemy fragment wykładu:

Duch Boga wypromieniowuje swoją ideę człowieka w przestrzeń makrokosmosu. W wyniku tego, w najwyższym polu wibracyjnym powstaje promienna zasada, monada. Wywołajmy przed naszym wewnętrznym wzrokiem obraz pustej niegdyś przestrzeni, przestrzeni, w której najpierw objawiał się siedmiokrotny ogień a potem stworzone przez niego układy słoneczne. Widzimy, jak pozornie z zewnątrz, niezliczone Boskie Iskry, na podobieństwo ognistego deszczu, wpływają do przestrzeni objawionego układu słonecznego. Są to te Boskie Iskry, które w tym układzie zaczynają swoją drogę przejawiania się i które muszą doprowadzić ją do całkowitego końca.

Ta promienna zasada, monada również wysyła stwórcze promieniowanie, dzięki czemu w następnym polu wibracyjnym powstaje mikrokosmos. Na początku mikrokosmos ten jest jeszcze nieucieleśnioną monadą, koncentracją prasubstancji, zbudowaną przez pewną magnetyczną zasadę. Tego rodzaju lśniąca zasada określana była dawniej przez różokrzyżowców także mianem iskry, iskry Boga lub iskry Ducha.

Właściwa iskra jest bezpośrednim jądrem monady, z którego emanuje promieniowanie. To promieniowanie jądrowe powoduje siedmiokrotny wir, siedmiokrotne pole magnetyczne. Z tym promieniowaniem jądrowym jako oczywistym centrum, pole magnetyczne tworzy i stanowi otaczające mikrokosmiczne pole tworzenia, pole objawienia mikrokosmosu. I w polu tym musi teraz mieć miejsce wielkie samourzeczywistnienie.

 

Spotkanie odbędzie się we wtorek 29 października 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!