Cykl spotkań przybliżających naukę współczesnych różokrzyżowców


Szczegóły wydarzenia


Wieczór dziewiąty – Transmutacja i transfiguracja

Wstąpienie na ścieżkę uwolnienia,

procesy anatomiczne zachodzące w osobowości,

doprowadzenie do narodzin Nowej Duszy,

transfiguracja osobowości.

Proces w osobowości człowieka zaczyna się w sanctuarium serca. W większości wypadków za przyczyną silnego wstrząsu w życiu codziennym atom iskry Ducha w sercu zaczyna silnie wibrować. Aż do tej chwili był on, z powodu jakości życia oraz jakości krwi zwykłego człowieka, do tego stopnia ukryty i zasklepiony, że nie mógł przebudzić się pod wpływem Światła boskiego Słońca. Jeśli jednak w życiu, wskutek gorzkiego doświadczenia, następuje czasowe załamanie, którym dotknięta zostaje także krew, to jedna z siedmiu komór serca otwiera się, zamknięty w niej ogień rozpala się i na gruczoł grasicy znajdujący się pod mostkiem pada oślepiające Światło. W bardzo wielu sytuacjach pojedyncze uderzenie Światła nie jest wystarczające, załóżmy tu jednak, że grasica okazała się podatna i że impuls Światła odniósł skutek – wtedy hormon grasicy wprowadza tę siłę Światła do małego obiegu krwi.

Jeśli ten atom iskry Ducha zostanie poruszony przez podczerwone Światło Gnozy, dojdzie do zupełnie szczególnego działania w grasicy, narządzie wewnętrznego wydzielania, znajdującym się pod kością mostka. Atom iskry ducha zaczyna w tym stanie silnie wibrować i swymi impulsami Światła pobudza grasicę, która zaczyna dzięki temu wydzielać hormon do krwi małego krwioobiegu. Hormon ten jest tylko tymczasowym środkiem pomocniczym, jak to ma zresztą i miejsce w młodości. W okresie dzieciństwa gruczoł grasicy jest rezerwuarem sił dla późniejszego, samodzielnego wzrastania. Rezerwuar ten napełniony zostaje przez rodziców. Grasica czynna jest w dzieciństwie człowieka, potem kurczy się i staje się latentna. Jednakże na skutek wibracji poruszonego gnostycznym Światłem atomu iskry Ducha zostaje ponownie ożywiona. W sytuacji ucznia dzieje się dokładnie tak samo, z tym że rezerwuar ten wypełniony zostaje wibracjami praatomu, dla umożliwienia wzrostu duchowego.

Skoro tylko krew obdarzona tym szczególnym hormonem dojdzie do głowy, a tym samym poruszy mózg, w centrach mózgowych pod wpływem tej krwi zrodzą się szczególne myśli, charakterystyczne dla człowieka poszukującego.

Człowiek został dotknięty wzywającym Światłem i za pośrednictwem atomu iskry Ducha, gruczołu grasicy, krwi i centrów mózgowych jego dialektyczne „ja“ staje się tego świadome. W sposób nieodparty powstaje wiele myśli. W miarę jak centra mózgowe zostają w ten sposób pobudzone do działania, atom iskry Ducha wibruje dalej, ponieważ dokonany został jakby wyłom zarówno we krwi, jak i w świadomości.

Spotkanie odbędzie się we wtorek 19 grudnia 2017 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy