Boska Alchemia.


Szczegóły wydarzenia


Zapraszamy na spotkanie omawiające i wyjaśniające czym jest Boska Alchemia, dzięki której powstaje wszystko to, co jest objawione.

 

Działanie Boskiej Alchemii możemy zaobserwować, kiedy tylko jakaś boska istność lub boska hierarchia realizuje określony Plan Logosu, a pewna ilość prasubstancji, w której zawarte są wszystkie pierwiastki, zaczyna się koncentrować, zagęszczać. Taki jest początek powstania planetarnego kosmosu.

Zgodnie z pewną formułą chemiczną (która, według stwórczego planu jest inna dla każdego kosmosu) w chwili kiedy substancja zagęści się już wystarczająco (także stopień zagęszczenia jest różny), w jądrze masy następuje częściowe rozszczepienie atomów. Po potężnej eksplozji pojawia się olbrzymi żar, potężny ogień: jedyny w swoim rodzaju płonący żywioł.

Ta całość wyzwolonych mocy nie jest jednak niekontrolowaną katastrofą, nie jest próbowaniem, nie jest eksperymentowaniem: jest to sterowany proces w wielkiej kuźni światów. Proces ten jest w pełni kontrolowany!

Zgodnie z określoną zasadą zaczyna się teraz rotacja, dostrzegalna już podczas zagęszczania się masy. Ujawniają się wszelkie związki między substancjami stałymi i gazami, między siłami i mocami. Rodzi się planetarny kosmos: przyszłe pole rozwoju dla wielkiej liczby istnień.

 

Spotkanie odbędzie się w środę 17 lipca 2019 roku w Krakowie, przy ulicy Augustiańskiej 18/22, o godzinie 19.00.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy!