Bóg, kosmos, człowiek


Szczegóły wydarzenia


„Istota ludzka jest w stanie poznać siebie, a także Kosmos, kiedy uświadomi sobie, że sama jest obrazem Boga i Kosmosu.

Człowiek różni się od innych żywych istot tym, że posiada Ducha.

Poprzez Ducha jest w stanie komunikować się z Kosmosem, który jest drugim Bogiem – a poprzez myślenie jest w stanie zdobyć wiedzę o Jedynym Bogu.”

Medytacja Gnostyczna to spotkanie, które odbywa się w Świątyni w Warszawskim Centrum Różokrzyża. Może w nim wziąć udział każdy, kto wyrazi taką chęć.

Celem spotkania jest kontakt z duchową atmosferą obecną w Świątyni, wyciszenie się i refleksja nad tematem, który jest omawiany przez osobę prowadzącą spotkanie. Przykładowym tematem może być tożsamość człowieka, pragnienie jedności, prawda.

W sensie duchowym Świątynie Różokrzyża to miejsca szczególnego połączenia z Gnozą – boskim Światłem.

Prosimy o przybycie co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem Medytacji Gnostycznej i o zabranie ze sobą obuwia na zmianę.

wstęp wolny