Alchemia Różokrzyżowców


Szczegóły wydarzenia


To jest prawdziwe!

To jest pewne!

To jest pełną Prawdą!

To, co na dole, równe jest temu, co na górze,

a to, co na górze, równe jest temu, co na dole,

aby dokonały się cuda Jedynego.

I tak jak wszystko, co objawione

stało się z Jedynego

przez pośrednictwo,

tak też wszystko to zrodziło się z tego Jedynego

przez przeniesienie.

Ich Ojcem jest Słońce,

ich Matką jest Księżyc.

Powietrze nosiło ich w swym łonie.

Ziemia była ich mamką.

Ojciec wszystkich talizmanów na całym świecie jest wszechobecny.

Jego siła pozostaje nietykalna, gdy jest stosowana na ziemi.

Oddziel z miłością, wielkim zrozumieniem i mądrością ziemię od ognia,

to, co subtelne, od tego, co twarde, gęste i sztywne.

Z ziemi wznosi się do nieba i stamtąd ponownie opada na ziemię, biorąc

przy tym siłę tego, co na górze oraz tego, co na dole.

W ten sposób posiądziecie chwałę całego świata i z tego powodu opuści

was wszelka ciemność.

Jest to potężna siła wszystkich sił, gdyż przezwycięża ona wszystko, co

subtelne i przenika wszystko, co twarde.

Tak stworzony jest świat. Z niego, w taki sam sposób, powstaną wspaniałe

byty. Mnie nazwano Po Trzykroć Wielkim Hermesem, dlatego

że posiadam trzy aspekty mądrości całego świata.

Doskonałe jest to, co powiedziałem o sporządzaniu złota.

 

Hermes Trismegistos

 

Jak przemienić ołów w złoto i jak ciemne i gęste może stać się świetlistym i lekkim?
Zapraszamy na spotkanie online z Gnozą, jak zawsze w środę 24.06, godzina 19.00, aby dołączyć, wystarczy podczas rozpoczynającego się lub trwającego spotkania kliknąć link: https://join.skype.com/onbQZplnVFoA