Misteria wolności a przebudzenie duszy – Człowiek jako mikrokosmos


Szczegóły wydarzenia


Misteria wolności a przebudzenie duszy – Człowiek jako mikrokosmos.

Mój cel jest prosty – zrozumieć wszechświat.

S. Hawking

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie o współczesnej ścieżce duchowej. Będzie ono poświęcone istocie człowieka – nie tylko jako widzialnemu ciału, ale przede wszystkim jako nieśmiertelnej duszy i boskiemu duchowi.

Zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się w środę, 12 lutego 2020 roku, o godzinie 19:00, w Centrum Lectorium Rosicrucianum przy ul.Augustiańskiej 18/22 (wejście w oficynie).

Wstęp wolny