Najnowsze artykuły

Gnoza

Za praojca alchemii uchodzi wśród średniowiecznych alchemików Hermes Trismegistos, „Hermes Trzykroć Wielki": wielki Duchem, Duszą Duchową i osobowością przenikniętą Duchem.

Etapy w życiu osoby poszukującej

„Jaki pożytek ma człowiek z całego swego trudu, który znosi pod słońcem?"
„Widziałem wszystkie sprawy które się dzieją pod słońcem, wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem."

O sile naszych wyobrażeń

Nasz sposób myślenia określa to, jak postrzegamy świat, gdyż to nie “zobaczyć znaczy uwierzyć” ale “uwierzyć znaczy zobaczyć”. Jesteśmy sterowani przez nasze wyobrażenia. Wyobrażeniami są nasze...

Siła Róży

Królestwo Boga jest w was. Każda prawdziwa zmiana w materialnym świecie wynika z działań ludzi, którzy odkryli i zaczęli żyć według tej potężnej wewnętrznej prawdy. Albowiem kiedy prawdziwy cel...

Dolina królestwa

Ten, kto zna swoją męską siłę, a jednak zachowuje kobiecą łagodność, jest doliną królestwa.