Żywe Słowo, Catharose de Petri

Żywe Słowo, Catharose de Petri

Słowo, Logos z Ewangelii Jana, emanacja mocy stwórczej Boga, może poruszyć tych, którzy poszukują Prawdy. Może odmienić ich i odnowić… Catharose de Petri objawia tę moc w służbie Gnozy, ukazując wewnętrzną ścieżkę prowadzącą do prawdziwego wewnętrznego przebudzenia.

Autorka omawia w szczególności konieczność transformacji ciała astralnego ( tj. ciała pożądań ) , ponieważ to na jego poziomie musi sie dokonać zwrot ku Pierwotnemu Życiu. Dzięki temu zwrotowi, któremu towarzyszy praca nad narzucającą więzy aktywnością mentalną, splot krzyżowy ( plexus sacralis ) otwiera się na czyste, boskie siły. W następstwie tego odtworzona zostaje jedność ciała, duszy i Ducha, i kandydat postępujący ścieżką transfiguracji budzi się w świecie Nieśmiertelności.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/28


Powrót do listy książek