Wyznanie Braterstwa Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh

Wyznanie Braterstwa Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh

Posłannictwem zakonu Różokrzyża i jego służebników jest wskazywanie drogi do wyzwolenia. Albowiem wszyscy znajdujemy się w więzach niewolnictwa ciała, duszy i świadomości.

Musi w nas wzrastać nowa, święta namiętność, tęsknota za świętym wyzwoleniem, opiewanym w klasycznych psalmach. Musi się w nas przebudzić prawdziwe rozpoznanie Boga, rzeczywistością musi się w nas stać codzienne obcowanie z Chrystusem.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/44


Powrót do listy książek