Wołanie Braterstwa Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh

Wołanie Braterstwa Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh

Fama Fraternitatis R. C. wzniosłego Zakonu Różokrzyża nie powinna być rozumiana jako obwieszczenie istnienia tego Braterstwa albo jako krótki, a jednocześnie bardzo zawoalowany wgląd w jego historię, przeznaczony po temu, by zapoznała się z nim wybrana liczba ludzi. Fama ta jest raczej magiczną formułą siły, zestawieniem magicznych linii sił, według i przy pomocy których dokonuje się rozwój świata i ludzkości.

Autentyczny tekst Famy zachował się dla nas przez stulecia w prawie niezmienionej formie, z wyjątkiem stosunkowo nieznacznych zniekształceń. Wydaje się, że nadszedł i dostatecznie dojrzał już czas, aby objawić ten wspaniały duchowy testament Braterstwa Różokrzyża, odsłonić jego cudowne głębie i zacząć pracować za pomocą tych magicznych sił, w celu przygotowania pionierów ludzkości do nowego zadania.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/45


Powrót do listy książek