Wołanie Braterstwa Różokrzyża, Jan van Rijckenborgh

Fama Fraternitatis R. C. wzniosłego Zakonu Różokrzyża nie powinna być rozumiana jako obwieszczenie istnienia tego Braterstwa albo jako krótki, a jednocześnie bardzo zawoalowany wgląd w jego historię, przeznaczony po temu, by zapoznała się z nim wybrana liczba ludzi. Fama ta jest raczej magiczną formułą siły, zestawieniem magicznych linii sił, według i przy pomocy których dokonuje się rozwój świata i ludzkości.

Autentyczny tekst Famy zachował się dla nas przez stulecia w prawie niezmienionej formie, z wyjątkiem stosunkowo nieznacznych zniekształceń. Wydaje się, że nadszedł i dostatecznie dojrzał już czas, aby objawić ten wspaniały duchowy testament Braterstwa Różokrzyża, odsłonić jego cudowne głębie i zacząć pracować za pomocą tych magicznych sił, w celu przygotowania pionierów ludzkości do nowego zadania.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/45


Powrót do listy książek