W drodze do światła

W drodze do światła

Wydana książeczka zawiera w sobie trzy bajki: „Pastuszek”, „Podróż do wnętrza Ziemi” i „Dzieci niczyje”. Potrafią one poruszyć serce młodego czytelnika i niosą w sobie głębokie przesłanie. Jest ona przeznaczona dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/36


Powrót do listy książek