Uniwersalny Lek, Jan van Rijckenborgh

Uniwersalny Lek, Jan van Rijckenborgh

Nie tylko świat widzialny cierpi na zanieczyszczenia, twierdzi Jan van Rijckenborgh, ale także sfery astralne i eteryczne, które zostały zatrute przez egocentryczne myśli i uczynki kolejnych generacji istot ludzkich. Jest to jedna z przyczyn, dlaczego obecnie doświadczamy ogólnoświatowej epidemii „choroby duszy”.

A u podłoża tej przyczyny leży powszechna ignorancja dotycząca tego, jak współpracować z dnia na dzień z coraz intensywniejszymi promieniowaniami Wodnika, gdyż wspomniane radiacje mają negatywny wpływ na tych, którzy nie reagują na nie we właściwy sposób. Na czym polega właściwy sposób reagowania na radiacje Wodnika? Jak możemy się uwolnić od pola astralnego tej natury i otworzyć się na uzdrawiające energie pierwotnego Boskiego ładu natury? Jan van Rijckenborgh daje wiele użytecznych sugestii i pokazuje, w jaki sposób można doświadczyć tego prawdziwego uleczenia.

Czytaj fragment ksiązki w formacie pdf:

uniwersalny_lek.pdf

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/27


Powrót do listy książek