Tajemnica życia i śmierci, Jan van Rijckenborgh

Tajemnica życia i śmierci, Jan van Rijckenborgh

Tajemnica życia i śmierci przybliża zagadnienie reinkarnacji z punktu widzenia niespotykanego dotąd w literaturze ezoterycznej. Wyjaśnia fundamentalne znaczenie faktu uświadomienia sobie różnicy pomiędzy śmiertelną częścią w nas, ego, a nieśmiertelną, mikrokosmosem.

Jan van Rijckenborgh pokazuje, w jaki sposób my – śmiertelnicy – otrzymaliśmy wspaniałą możliwość przyczynienia się do wyzwolenia mikrokosmosu z natury śmierci i jak świadomie możemy współuczestniczyć w jego wiecznym trwaniu – nieśmiertelności.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/24


Powrót do listy książek