Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża Lectorium Rosicrucianum Współczesna wspólnota duchowa

Szkoła Duchowa Złotego Różokrzyża Lectorium Rosicrucianum Współczesna wspólnota duchowa

Także i dzisiaj istnieją ugrupowania, które działając z inspiracji żywych sił Ducha, nie chcą niczego innego, jak tylko szczerze dążyć do Prawdy i zrealizować swoje życiowe przeznaczenie.

Niniejsza książka opisuje współczesną szkołę duchową – Międzynarodową Szkołę Złotego Różokrzyża, działającą w pięćdziesięciu sześciu krajach w świecie, jej powstanie, duchowe korzenie, cel i zadanie oraz pracę wykonywaną na rzecz ludzkości.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/47


Powrót do listy książek