Światło Świata, Jan van Rijckenborgh

Światło Świata, Jan van Rijckenborgh

Przykazania zawarte w Kazaniu na Górze nie są, jak mówi Jan van Rijckenborgh przeznaczone dla każdego, ale dla wyodrębnionej grupy, dla kandydatów misteriów Chrześcijańskich. Ta uwaga stanowi o wyjątkowościŚwiatła Świata.

Wyjaśnia podejście do życia przedstawione w Kazaniu na Górze nie jako coś, w co należy wierzyć lub eksperymentować, ale jako rzeczywistość, do której możemy tylko dorosnąć na podstawie nowej Duszy. W Świetle Świata sześć z tych przykazań zostało naświetlonych w sposób, który duchowy poszukujący powinien odebrać jako coś nowego i niezwykłego: jako punkt widzenia tych, którzy aktywnie uczestniczą w gnostycznym procesie całkowitej wewnętrznej odnowy. Końcowy rozdział przedstawia, jak Różokrzyżowcy rozumieją wewnętrzną doniosłość ukrzyżowania.

Książkę można zakupić w wydawnictwie Rozekruis Pers:

http://rozekruispers.pl/index.php/site/book/23


Powrót do listy książek