Niedola i błogość „ja”

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

MISTERIA MIRDADA

Niedola i błogość „ja”

Fragmenty Rozdziałów 1 i 2

Dopóki nie będziecie spoglądać właściwie i wypowiadać się właściwie, nie ujrzycie i nie wyrazicie niczego poza sobą, ponieważ we wszelkich rzeczach i poza wszelkimi rzeczami, tak samo jak we wszelkich słowach i poza wszelkimi słowami, istniejecie tylko wy, oglądający i mówiący.

Jeśli zatem wasz świat jest deprymującą zagadką, to jest tak dlatego, że wy nią jesteście. I jeśli wasza mowa jest zagmatwanym labiryntem, to jest tak dlatego, że wy nim jesteście.

Kiedy tylko wymówicie słowo „ja”, natychmiast powiedzcie w swoim sercu: „Boże, bądź moją ucieczką z niedoli „ja” i bądź moim przewodnikiem do błogości „ja”, bo w słowie tym, choć tak niewielkim, zamknięta jest dusza wszystkich innych słów. Otwórzcie ją raz, a usta wasze będą wonne, język zaś słodki – i każde słowo, które z nich się zrodzi, ociekać będzie rozkoszami Życia. Pozwólcie jej trwać w zamknięciu, a plugawe będą usta wasze, język gorzki – a słowo wszelkie, które z nich wypłynie, sączyć się będzie ropą Śmierci.

Bo „ja” jest Stwórczym Słowem. Dopóki nie pojmiecie jego magicznej mocy i nie staniecie się tej mocy mistrzami, będziecie jęczeć, gdy zapragniecie śpiewać, będziecie toczyć boje, pragnąc żyć w pokoju, i miotać się w pętach Śmierci, pragnąc wzbić się ku Światłu.

„Ja” jest centrum waszego życia, z którego promieniują wszystkie rzeczy składające się na całość świata, i punktem, w którym na powrót się zbiegają. Jeśli jest stabilne, wasz świat jest również taki
i wtedy żadne siły – ani wyższe, ani niższe, z góry, ani z dołu – nie będą w stanie zachwiać wami ani w jedną, ani w drugą stronę. Jeśli natomiast jest zmienne, wtedy wasz świat jest zmienny, a wy jesteście niczym bezradne liście porwane w wir przez hulający wiatr.

Mirdad pragnie załatać pęknięcia w waszym „ja”, abyście mogli żyć w pokoju ze sobą, z wszystkimi ludźmi i z całym uniwersum. Mirdad pragnie wytoczyć truciznę z waszego „ja”, abyście mogli zakosztować słodyczy Zrozumienia. Mirdad pragnie nauczyć was, jak doskonale wyważyć „ja”, żeby poznać radość Prawdziwej Równowagi.