Miłujcie wszystko

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

MISTERIA MIRDADA

Miłujcie wszystko

Fragmenty Rozdziałów 11, 15 i 20

Dopóki chociaż jednego Człowieka uważać będziecie za swojego wroga, dopóty żadnych przyjaciół mieć nie będziecie. Bo czyż serce, które jest przystanią wrogości, może być bezpiecznym schronieniem dla przyjaźni?

Dopóki w sercach waszych mieszka nienawiść, dopóty nie zaznacie radości Miłości. Gdybyście odżywiali sokiem Życia wszystkie stworzenia, z wyjątkiem jednego małego robaczka, ten jeden
malutki robaczek zatrułby wam życie, bowiem kochając cokolwiek lub kogokolwiek, kochacie tak naprawdę tylko siebie. Podobnie nienawidząc czegokolwiek lub kogokolwiek, nienawidzicie tak naprawdę tylko siebie, bo to, czego nienawidzicie, jest nierozerwalnie związane z tym, co kochacie, jak awers i rewers jednej monety. Jeśli macie być szczerzy wobec siebie, musicie pokochać to, czego nienawidzicie i co nienawidzi was, zanim pokochacie to, co kochacie i co kocha was.

Z bezkresnej Przestrzeni, z niezmierzonych głębin swoich Serc czerpcie błogosławieństwo dla świata, albowiem wszystko, co jest błogosławieństwem dla świata, i dla was jest błogosławieństwem. Módlcie się o dobro wszelkich stworzeń, bowiem wszelkie dobro wszelkiego stworzenia, i waszym jest dobrem. I podobnie wszelkie zło wszelkiego stworzenia, i waszym jest złem.

Gdy Miłość będzie jedyną pozostałością wszystkich waszych zobowiązań wobec Ziemi, to Ziemia sama umorzy swój dług względem was.

Kiedy przechodzicie z cyklu znanego jako życie do cyklu znanego jako śmierć, zabierając z sobą nieugaszone pragnienie Ziemi i niezaspokojony głód jej namiętności, to magnes Ziemi przyciągnie was z powrotem do jej łona. I Ziemia będzie was karmić swoimi piersiami, a Czas będzie was od nich życiem po życiu i śmiercią po śmierci odstawiać dotąd, aż nie porzucicie ich sami dobrowolnie i raz na zawsze.