Duchowa Inspiracja 5 – Joga Sutry Patańdźalego 1:2-16

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

Misteria Duszy

INSPIRACJA 5
Joga Sutry Patańdźalego 1:2-16

Unię tę (jogę) osiąga się poprzez ujarzmienie natury psychicznej i powściągnięcie chitta (umysłu).

Gdy to zostaje osiągnięte, jogin poznaje siebie takiego, jakim jest w rzeczywistości.

Zanim to nastąpi, wewnętrzny człowiek utożsamia się z formami zewnętrznymi i ich aktywnymi modyfikacjami.

Istnieje pięć stanów umysłu, zależnych od przyjemności lub od bólu; są stany przyjemne i nieprzyjemne.

Te modyfikacje (aktywności) to: właściwa wiedza, niewłaściwa wiedza, wyobraźnia, bierność (sen) i pamięć.

Podstawą właściwej wiedzy jest właściwe postrzeganie, właściwa dedukcja i właściwa obserwacja (lub posiadanie dokładnych dowodów).

Niewłaściwa wiedza bazuje na postrzeganiu formy zamiast stanu istnienia.

Wyobraźnia pracuje w oparciu o obrazy, pozbawionych prawdziwej egzystencji. Bierność (sen) bazuje na stanie uśpienia (vritti), lub na braku postrzegania zmysłowego.

Pamięć bazuje na lgnięciu do tego, co zostało poznane.

Kontroli tych modyfikacji narządu wewnętrznego umysłu dokonuje się poprzez niestrudzone wysiłki i brak przywiązania.

Niestrudzony wysiłek jest ciągłą próbą ujarzmienia modyfikacji umysłu.

Kiedy cel, który ma zostać osiągnięty jest dostatecznie ceniony i odpowiednia ilość wysiłku zostaje włożona, wówczas osiągnięta jest stabilność umysłu (vritti).

Brak przywiązania oznacza wolność od tęsknoty za wszystkimi przedmiotami pożądania, ziemskimi lub tradycyjnymi, tu i teraz. Osiągnięcie tego braku przywiązania skutkuje dokładną znajomością duchowego człowieka, który jest wolny od różnych jakości lub gun.