Duchowa Inspiracja 1 – Pieśn Asztawakry

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

Misteria Duszy

INSPIRACJA 1
Pieśn Asztawakry

Dżanaka: O Mistrzu, powiedz mi, jak odnaleźć wolność od utożsamiania się, mądrość i wolność?

Asztawakra: O przyjacielu, jeśli chcesz być wolny, unikaj trucizny zmysłów. Poszukuj nektaru prawdy, miłości i wybaczenia, prostoty i szczęścia. Ziemia, ogień, woda, wiatr i niebo – tym wszystkim nie jesteś. Jeśli chcesz być wolny, wiedz, że jesteś Jaźnią, świadkiem tego wszystkiego, sercem świadomości. Odłóż swe ciało na bok. Spocznij we własnej świadomości. Natychmiast poczujesz się szczęśliwy, zawsze spokojny, na zawsze wolny. Nie należysz do żadnej kasty. Żadne obowiązki nie wiążą cię. Bezforemny i wolny, poza zasięgiem zmysłów, jesteś świadkiem wszystkich rzeczy. Bądź więc wolny!

Dobro i zło, smutek i radość – to wszystko należy do umysłu. Nie jest twoje. Tak naprawdę to nie ty działasz i cieszysz się. Serce uważności, jesteś wszędzie, zawsze wolny. Na zawsze prawdziwie wolny, jedyny świadek wszystkich spraw. Lecz gdy czujesz się odrębny, jesteś spętany. „Ja robię to, ja robię tamto”. Ukąsił cię wielki, czarny wąż egocentryzmu! „Ja nie czynię nic”. Oto nektar wiary, więc pij i bądź szczęśliwy! Wiedz, że jesteś jednią, czystą świadomością.

Ogniem tego przeświadczenia, spal las ignorancji. Wyzwól się od smutku i bądź szczęśliwy! Bo jesteś radością, nieposkromioną radością. Jesteś czystą świadomością. Tak jak zwinięta lina mylona jest z wężem, tak ty jesteś mylony ze światem. Jeśli myślisz, że jesteś wolny, jesteś wolny. Jeśli myślisz, że jesteś spętany, jesteś spętany. Bo prawdziwe jest powiedzenie: „jesteś tym, czym myślisz, że jesteś!”

Jaźń wygląda jak świat. Lecz to jest złudzenie. Jaźń jest wszędzie. Jedna. Nieruchoma. Serce świadomości jest wolne. Doskonałe. Świadek wszystkich rzeczy, świadomość bez działania, lgnięcia i pożądania. Medytuj nad Jaźnią. Nad Jednym bez dwojga, wywyższoną świadomością. Odrzuć złudzenie oddzielonego ja. Odrzuć odczucie (bycia) wewnątrz lub na zewnątrz; odczucie, że jesteś tym, lub tamtym.

Mój przyjacielu, ponieważ przez długi czas myślałeś, że jesteś ciałem, zostałeś zniewolony. Wiedz, że jesteś czystą świadomością. Wiedzą tą jak mieczem, przetnij wszystkie wiążące cię łańcuchy! I bądź szczęśliwy! Bo jesteś już wolny, bez działania, bez skazy, świetlisty i jasny. Jesteś związany tylko przez nawyk medytacji. Twoją naturą jest czysta świadomość. Jesteś zanurzony we wszystkich rzeczach i wszystkie rzeczy są zanurzone w tobie. Wystrzegaj się jednak ciasnoty umysłu! Jesteś zawsze tą samą, niezgłębioną świadomością, pozbawioną granic i wolną, pełną szczęśliwości i niezmąconego spokoju.

Pożądaj jedynie swej własnej uważności. Serce uważności, cokolwiek przybiera formę, jest fałszywe. Tylko, to co jest pozbawione formy trwa niezmiennie. Gdy zrozumiesz prawdę tej nauki, nie będziesz się musiał odradzać. Bo Bóg jest nieskończony, w ciele i bez ciała, jak lustro i odbicie w lustrze. Tak jak powietrze jest wszędzie, krąży wokół naczynia i wypełnia je, tak Bóg jest wszędzie, wypełniając wszystkie rzeczy i płynąc przez nie bez końca.