Misteria Duszy

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

Misteria Duszy


Ludzkość na wielką skalę zaniedbuje duszę. Wiele problemów, z którymi się borykamy, bierze się pośrednio lub bezpośrednio z faktu, że zaprzeczamy i zaniedbujemy tan najbardziej istotny aspekt nas samych i naszych bliźnich. Istnieje na świecie wiele sił, które starają się nas powstrzymać od zajmowania się duszą.

Jest jednak powód do nadziei. W naszej ostatniej erze osobowość rozwinęła się w taki sposób, że dusza przebudziła się u wielu z nas, wzrasta i staje się coraz bardziej aktywna. Czy wiesz, że żyjemy na Ziemi, ponieważ mamy możliwość zacząć żyć z inspiracji Ducha? Czy wiesz, że dusza każdego z nas jest manifestacją Nadduszy, która jest nierozerwalnie związana z wszystkimi innymi duszami? Czy wiesz, co potrzebujemy robić, jeśli chcemy, żeby rozwijała się nasza najgłębsza jaźń?

Wschodnie i zachodnie tradycje kontemplacyjne i ezoteryczne dostarczają nam wskazówek, jak zdobyć świadomość duszy, a tym samym doświadczyć w tym świecie niewysłowionej, promieniującej miłości i mądrości. Jest to obecnie dużo bardziej potrzebne, niż kiedykolwiek.

Zmieniajmy ten świat, zaczynając od samych siebie. Przygotujmy się do codziennego kroczenia duchową ścieżką.

1) Życie w Poczuciu Jedności, duchowa Inspiracja 1, Refleksja 1
2) Przekraczanie Dualności duchowa Inspiracja 2, Refleksja 2
3) Łączenie ze sobą Trzech Poziomów Duszy, duchowa Inspiracja 3, Refleksja 3
4) Rozwój w Czterech Światach, duchowa Inspiracja 4, Refleksja 4
5) Kontrolowanie Pięciu Stanów Umysłu, duchowa Inspiracja 5, Refleksja 5
6) Odnowienie przez Sześć Emanacji, duchowa Inspiracja 6, Refleksja 6
7) Siedem Złotych Kluczy, duchowa Inspiracja 7, Refleksja 7
8) Przekazywanie Ośmiorakiej Ścieżki, duchowa Inspiracja 8, Refleksja 8
9) Praca z Dziewięcioma Duchowymi Darami, duchowa Inspiracja 9, Refleksja 9