Inspiracja 3, PRZEMIENIENIE JEZUSA, DWANAŚCIE PRZYKAZAŃ

Ewangelia Świętych Dwunastu, rozdział 66

Po sześciu dniach, gdy zbliżało się Święto Namiotów, wziął Jezus Dwunastu i zaprowadził ich na wysoką górę. I gdy modlił się na niej, przemieniła się postać Jego i został przeobrażony i zajaśniało oblicze Jego jak słońce, a szaty Jego stały się białe jak światło.I oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nimi i mówili o Zakonie i o śmierci Jezusa, która ma nastąpić w Jerozolimie.

I rzekł Mojżesz: „Oto jest Ten, o którym wam przepowiadałem: Proroka spośród braci twoich, podobnego do mnie, pośle wam Wiekuisty, a cokolwiek powie Mu Wiekuisty, to On wam przekaże, i Jego słuchać winniście, a kto Go słuchać nie będzie, ten przeżyje swój upadek”. I odezwał się Piotr do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, rozbijemy trzy namioty na tej górze: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden i dla Eliasza”.

A gdy on jeszcze mówił, oto obłok jasny okrył ich i dwanaście promieni przedarło się poprzez obłok. I rozległ się głos z obłoku: „Oto jest Syn mój umiłowany, którego Sobie upodobałem. Jego słuchajcie”. Gdy uczniowie to usłyszeli, upadli na twarz i wielce się zatrwożyli. I przystąpił Jezus, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie i nie lękajcie się!” A podniósłszy oczy swe, nikogo nie widzieli, tylko Jezusa. I sześć Glorii było na Nim. Jezus rzekł do nich: „Oto, daje wam nowy Zakon, który wprawdzie nie jest nowy, ale stary. Jak Mojżesz dał Izraelitom dziesięć przykazań, tak Ja daje wam dwanaście przykazań dla Królestwa Izraela według Ducha Świętego. Kto jest Izraelem Bożym? Wszyscy ci z każdego narodu i pokolenia, którzy ćwiczą się w sprawiedliwości, miłości i w miłosierdziu i przykazania moje wypełniają, ci są prawdziwym Izraelem Bożym”.

A powstawszy, Jezus rzekł:
„Słuchaj, o Izraelu, twój Bóg jeden jest; wielu jest moich widzących i proroków. We Mnie żyją i poruszają się wszyscy i mają swój żywot.
Nie odbierajcie życia żadnemu stworzeniu dla przyjemności ani nie dręczcie go.
Nie kradnijcie dobra innemu ani nie gromadźcie ziemi i bogactw dla siebie ponad wasze potrzeby i ponad wasz użytek. 
Nie jedzcie mięsa, ani nie pijcie krwi zabitego stworzenia, ani niczego, co przynosi szkodę waszemu zdrowiu albo waszym myślom.
Nie zawierajcie nieczystych małżeństw, gdzie nie panują miłość ani zdrowie, i nie zatracajcie siebie samych, ani żadnego stworzenia, które przez Świętego zostało stworzone jako czyste.
Nie mówcie fałszywego świadectwa przeciw bliźnim waszym, ani dobrowolnie nie zwódźcie nikogo przez kłamstwo, by mu szkodzić.
Nie czyńcie nikomu tego, czego byście nie chcieli, aby wam czyniono.
Uwielbiajcie Wiekuistego, Ojca i Matkę w niebiesiech, od którego wszystkie rzeczy pochodzą, i czcijcie jego Święte Imię. 
Czcijcie swego ojca i matkę, którzy troszczą się o was, podobnie wszystkich nauczycieli sprawiedliwości.
Kochajcie i chrońcie słabych i uciśnionych i wszystkich cierpiących nieprawość.
Wyrabiajcie swoimi rękami rzeczy, które są dobre i stosowne. Jedzcie płody ziemi, abyście długo żyli.
Oczyszczajcie się każdego dnia, a dnia siódmego odpoczywajcie od prac swoich, święćcie święta waszego Boga.
Czyńcie to, co byście chcieli, aby wam czyniono.

A gdy uczniowie słyszeli te słowa, bili się w piersi i rzekli: „Odpuść nam, o Boże, jeśli zbłądziliśmy, a Twoja mądrość, Twoja miłość i prawda w nas, niech skłonią nasze serca, abyśmy Twoje święte przykazania miłowali i wypełniali”. A Jezus rzekł im: „Jarzmo Moje jest miłe, a brzemię jest słodkie, a jeśli je nieść będziecie, będzie wam ono lekkie. Nie kładźcie żadnego innego brzemienia na tych, którzy kroczą ku Królestwu Bożemu, albowiem nie jest to konieczne.

To są nowe przykazania dla Izraela Bożego, a w nich jest Zakon; albowiem to jest Zakon miłości, nie nowy Zakon, lecz stary. Zważajcie dobrze, abyście do tego Zakonu nic nowego nie dołączali, ani nic od niego nie odejmowali. Zaprawdę powiadam wam, wszyscy, którzy wierzą i są temu Zakonowi posłuszni, zbawieni będą, a którzy tego Zakonu nie znają i go nie słuchają, zostaną zatraceni. Jednakże tak samo, jak wszyscy w Adamie umierają, tak wszyscy w Chrystusie ożywieni będą. A nieposłuszni będą przez wiele płomieni uszlachetnieni, a opierający się zstąpią do głębi i zostaną zatraceni na wieki.”.

Gdy zstępowali z góry, przykazał im Jezus, mówiąc: „Nikomu nie mówcie o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zostanie wskrzeszony z martwych” .I pytali Go uczniowie, mówiąc: „Czemuż więc uczeni w Piśmie powiadają, że wpierw ma przyjść Eliasz?” Wtedy Jezus, odpowiadając, rzekł: „Eliasz ma wprawdzie wpierw przyjść rzeczywiście i wszystko odnowić. Lecz powiadam wam: „Eliasz już przyszedł i nie poznali go, ale zrobili z nim, co chcieli. Tak i Syn Człowieczy ucierpi od nich”. Wtedy zrozumieli uczniowie, że mówił im o Janie Chrzcicielu.

Tuesday narrative 3