Inspiracja 2, ODNOWIENIE DUSZY

Ewangelia Świętych Dwunastu, rozdział 37

Gdy Jezus siedział w przedsionku świątyni, przybyło wielu ludzi, aby słuchać Jego nauk. I jeden z nich rzekł do Niego: „Panie, czego nauczasz o życiu?”A On odpowiedział: „Błogosławieni, którzy wiele w życiu doświadczyli, bowiem cierpienie uczyni ich doskonałymi.Będą niczym aniołowie w niebie i nie będą nigdy umierać ani na nowo się rodzić, śmierć i narodziny nie będą więcej mieć władzy nad nimi. Ci, którzy cierpieli i zwyciężyli, będą filarami w świątyni Boga Mego, i nigdy jej nie opuszczą. Zaprawdę, powiadam wam, jeśli nie narodzicie się ponownie z wody i ognia, nie ujrzycie Królestwa Niebieskiego”.

Pewien nauczyciel (Nikodem) przyszedł do niego w nocy ze strachu przed Żydami i rzekł: „Jak może człowiek narodzić się ponownie, jeśli jest stary? Czy może powtórnie wejść w żywot matki swojej i na nowo się narodzić?” Jezus odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci, że nikt nie może wejść do Królestwa Bożego, jeśli nie odrodzi się duchowo i cieleśnie. Wiatr wieje gdzie chce i chociaż słyszysz szum jego, nie wiesz, skąd przybywa i dokąd odchodzi. Światło świeci od wschodu do zachodu. Słońce wyłania się z mroków nocy i w mrokach nocy na powrót się pogrąża. Tak samo jest z człowiekiem przez wieczność całą. Jeżeli Słońce wyłoniło się z mroków nocy, oznacza to, że istniało i przedtem, i jeżeli ponownie zanurza się w mrokach nocy, to na krótko tylko wypoczywa, aby ożyć ponownie. Tak i wy musicie przechodzić przez wiele przemian, aż staniecie się doskonali. Jak napisano w Księdze Hioba: „Jestem wędrowcem i ustawicznie zmieniam miejsce pobytu, ustawicznie zmieniam dom, w którym żyję, aż dojdę do miasta i domu, które są wieczne” .

Nikodem zapytał: „W jaki sposób może to się dokonać?” Odpowiedział mu Jezus: „Jesteś nauczycielem w Izraelu, a nie wiesz tego? Zaprawdę, co wiemy, to mówimy, i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie.Jeśli nie wierzycie, gdy wam o ziemskich sprawach prawię, to jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o sprawach niebieskich? Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie”.

Monday narrative 2