12.04. WIECZORNA INSPIRACJA 3

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

WIECZORNA INSPIRACJA 3

Ewangelia Świętych Dwunastu
Rozdział 71

OCZYSZCZENIE ŚWIĄTYNI

A gdy się zbliżała Wielkanoc żydowska, udał się Jezus znowu z Betanii do Jerozolimy. I zastał w świątyni sprzedających woły, owce i gołębie, i wekslarzy siedzących. I skręciwszy bicz z siedmiu powrozków, wypędził ich wszystkich ze świątyni, a owce i woły i gołębie wypuścił na wolność; wekslarzom pieniądze rozsypał i stoły poprzewracał. I rzekł do nich: „Zabierzcie te rzeczy stąd, i nie czyńcie targowiska z domu mego Ojca- Matki. Czyż nie napisano: Dom mój będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich narodów? A wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców i wypełniliście go wszelkimi okropnościami”. I nie pozwolił, żeby kto miskę z krwią przeniósł przez próg świątyni i żeby zabijał zwierzęta. Wtedy uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano:
„gorliwość o dom Twój mnie pożera”.

Wówczas odezwali się Żydzi, mówiąc do Niego: „Jaki znak pokażesz nam, że Ci to wolno czynić?” Jezus, odrzekł im: „Ponownie powiadam wam: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni ją odbuduję”. Na to Żydzi odparli: „Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty w trzy dni chcesz ją odbudować?” Ale On mówił o świątyni Ciała swego.

Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to mówił im.

Lecz uczeni w Piśmie i faryzeusze widzieli i słyszeli to i zdumiewali się i szukali, jakby Go mogli zgładzić; albowiem bali się Go, ponieważ widzieli, że lud słuchał Jego nauk.A gdy nastał wieczór, Jezus wyszedł z miasta. W dzień bowiem nauczał w świątyni, a na noc szedł na Górę Oliwną. Wcześnie rano zaś na dziedzińcu świątyni gromadził się lud, aby słuchać Jego słów.

A gdy był w Jerozolimie w Święto Paschy, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc cuda, których dokonywał. Lecz Jezus nie miał do nich zaufania, bo przejrzał ich wszystkich. I od nikogo nie potrzebował świadectwa o człowieku; sam bowiem wiedział, co było w człowieku.
Jako że zbliżało się Święto Ofiary, posłał dwóch swoich uczniów, by przygotowali górną salę, w której chciał ze swoimi Dwunastoma spożyć wieczerzę. Nakazał im więc zakupić wszystko, co było potrzebne na to Święto.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/tuesday-narrative-3/