11.04. WIECZORNA INSPIRACJA 2

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

WIECZORNA INSPIRACJA 2

Ewangelia Świętych Dwunastu
Rozdział 69

WEWNĘTRZNY CHRYSTUS – ZMARTWYCHWSTANIE I ŻYCIE

Gdy Jezus siedział ze swoimi uczniami po zachodniej stronie świątyni, ludzie nieśli na marach zmarłego, aby go pogrzebać, i rzekł jeden z uczniów do Jezusa:
„Mistrzu, czy człowiek, który umarł, znowu żyć będzie?”

A on odpowiedział: „Jam jest Zmartwychwstanie i Żywot, Jam jest Dobro, Piękno i Prawda, a kto we Mnie wierzy, nigdy nie umrze, lecz będzie żył wiecznie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak w Chrystusie wszyscy znowu zmartwychwstaną. Błogosławieni, którzy we Mnie umierają i stają się doskonałymi na moje podobieństwo; albowiem odpoczywają od prac swoich, uczynki ich idą za nimi. Oni bowiem przezwyciężyli zło i stali się kolumnami Świątyni Bożej i nie będą więcej wychodzić; będą bowiem odpoczywać w wieczności. Lecz dla tych, którzy zło czynili, nie ma pokoju; będą oni bowiem wchodzili i wychodzili i przez wiele wieków będą musieli znosić cierpienia dla ulepszenia siebie, aż staną się doskonałymi. Ci zaś, którzy czynili dobro i zdobyli doskonałość, znajdą wieczny pokój i wejdą do Żywota. Będą odpoczywać w Wiekuistym.
Nad nimi ani śmierć, ani narodziny w swoim powtarzaniu się już żadnej mocy nie maja; wyszli oni bowiem z kołowrotu wieczności i zdobyli punkt środkowy, gdzie panuje wieczny pokój, a środkiem wszystkich rzeczy jest Bóg”.

I zapytał Go jeden z uczniów Jego: „Jakim sposobem można wejść do Królestwa Bożego?” A on odrzekł: „Jeżeli nie uczynicie, tego co jest na dole, tym co jest na górze, a tego co jest na lewo, tym co jest na prawo, a tego co jest z tyłu, tym co jest z przodu, dopóki nie wejdziecie do środka i do Ducha, nie wejdziecie do Królestwa Bożego”.
I dalej mówił: „Nie sądźcie, że którykolwiek człowiek był bez błędów. Nawet wśród proroków i wtajemniczonych w dzieło chrześcijaństwa znaleziono słowa błędu. Jednak miłość pokrywa wiele błędów”.

A gdy nastał wieczór, poszedł On z Dwunastoma do Betanii; mieszkali tam bowiem Łazarz oraz Maria i Marta, których miłował. I przyszła do Niego Salomea i zapytała: „Jak długo będziemy w mocy śmierci?” Odpowiedział jej: „Tak długo, dopóki mężowie wasi będą obciążeni winami i dopóki wy, niewiasty, rodzić będziecie. Po to przyszedłem, aby (wasze) nierozważne dzieła naprawić”. Wtedy Salomea rzekła: „Uczyniłam wiec dobrze, nie rodząc”. Ten zaś, odpowiedział: „Jedz z każdej dobrej roli, ale z tej , która daje gorycz śmierci, nie spożywaj”.
I zapytała Salomea: Kiedy te rzeczy, o które Cię pytam, będą zrozumiale? I rzekł jej Pan: „Wtedy kiedy suknie waszej wstydliwości zostaną przez was znoszone, gdy okiełznacie swoją pożądliwość; kiedy dwoje jednym się staną, a męskie i żeńskie razem z żeńskim i męskim stanie się ani męskie, ani żeńskie”.

I pytali Go inni uczniowie: „Kiedy temu prawu wszyscy będą posłuszni?” „Wtedy gdy Duch Boży przeniknie i napełni całą Ziemię oraz serce każdego męża i każdej niewiasty”.Jan rozrzucił prawo po wszystkiej Ziemi, a ono zapuściwszy korzenie, wzeszło i wydało we właściwym czasie dwanaście owoców na pokarm dla wszystkich. I wrzuciłem prawo do wód a ono oczyściło je od wszelkiego zła. I wrzuciłem prawo w ogień, a złoto zostało oczyszczone z wszelkiej skazy. I rzuciłem prawo w powietrze, a oto prawo wcieliło się w życie przez Ducha Jedynego, który wszystkie rzeczy przenika, wypełnia i mieszka w sercu każdego” . I wiele innych podobieństw powiedział do tych, którzy uszy mieli do słyszeniu, aby zrozumieć. Ale dla wielu nie było to zrozumiałe.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/monday-narrarive-2/