10.04. WIECZORNA INSPIRACJA 1

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

WIECZORNA INSPIRACJA 1

Ewangelia Świętych Dwunastu,
Rozdział 67

WJAZD DO JEROZOLIMY

Pierwszego dnia tygodnia, gdy przybyli w okolice Jerozolimy, do Betfage i Betanii, na Górę Oliwną, posłał dwóch uczniów swoich, mówiąc im: „Idźcie do miasteczka, które leży przed wami; a gdy wejdziecie, znajdziecie uwiązanego osła, na którym jeszcze żaden człowiek nie siedział; odwiążcie go i przywiedźcie Mi. A jeśliby wam kto rzekł: Dlaczego to czynicie? powiedzcie, że Pan go potrzebuje. A on go zaraz puści”.

Poszli wiec uczniowie i znaleźli osła przywiązanego na placu, gdzie dwie drogi się krzyżują, i odwiązali go. A ci, którzy tam stali, rzekli do nich: „Cóż to czynicie, odwiązujecie źrebię?” A oni rzekli im, jak im Jezus rozkazał, wtedy tamci już im nie przeszkadzali. I przywiedli osła do Jezusa i położyli na jego grzbiet szaty swoje, a Jezus usiadł na nich. Wielu zaś rozścielało szaty swoje na drodze, inni obcinali młode gałązki z drzew i słali je na drodze. A ci, którzy szli przed Nim i za Nim, wołali: „Hosanna, błogosławiony, który przychodzi w imieniu J o v a s – Błogosławione królestwo Ojca naszego Dawida i błogosławiony, który przychodzi w imieniu Najwyższego! Hosanna na wysokościach!”

Gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, wszedł do świątyni, i obejrzawszy ją, opowiedział im podobieństwo: „A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w glorii i chwale swojej a z Nim wszyscy święci i aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I wszystkie zgromadzone przed Nim narody rozdzieli, niczym pasterz odłączający kozły swoje od owiec. I ustawi owce po swojej prawicy, kozły zaś po lewicy. I tym po prawicy powie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście Mi jeść. Pragnąłem, a daliście Mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście Mnie. Byłem chory, a odwiedzaliście Mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do Mnie.
I odpowiedzą Mu sprawiedliw: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a i nakarmiliśmy Cię? Albo pragnącym, i daliśmy Ci pić? I kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię? Albo nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie?
A Król, odpowie im: Oto, Ja ukazuje wam Siebie we wszystkich kształtach stworzenia, i zaprawdę powiadam wam: Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych mich braci najmniejszych, Mnieście uczynili.

I wtedy powie tym po lewicy: Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany wam, aż siedmiokrotnie oczyszczeni zostaniecie i uwolnieni od grzechów. Albowiem łaknąłem, a nie daliście Mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście Mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście Mnie. Byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie. Byłem chory i uwięziony, a nie odwiedziliście Mnie.
A wtedy oni Mu odpowiedzą: Panie, kiedy widzielimy Cię łaknącym albo pragncąym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, i nie służyliśmy Ci?
Wtedy im rzeknie: Oto, Ja ukazuje wam Siebie we wszystkich kształtach stworzenia, i zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście nie uczynili. I okrutni i niemiłosierni cierpieć będą katusze, a jeśli nie będą żałować, zostaną całkowicie zniszczeni. Sprawiedliwi zaś i miłosierni wejdą do żywota wiecznego i wiekuistego pokoju”.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-easter/sunday-narrative-1/