Duchowe Przeżywanie Świąt Wielkanocnych

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Bezpłatny program internetowy, oparty na „Ewangelii Świętych Dwunastu” Gideona Jaspera Ousleya.

Refleksja 1, Przejście
Inspiracja 1, Wjazd do Jerozolimy
Refleksja 2, Przejście przez Bramę
Inspiracja 2, Wewnętrzny Chrystus, Zmartwychwstanie i Życie
Refleksja 3, Tajemnica Życia i Śmierci
Inspiracja 3, Oczyszczenie Świątyni
Refleksja 4, Oczyszczenie Wewnętrznej Świątyni
Inspiracja 4, Ostatnia Wieczerza i Obmycie Stóp
Refleksja 5, Podporządkowanie się Wewnętrznemu Mistrzowi
Inspiracja 5, Cierpienia w Getsemani i Zdrada Judasza
Refleksja 6, Objawienie Wewnętrznej Mocy
Inspiracja 6, Przesłuchanie przed Piłatem, Ukrzyżowanie i Pogrzeb Jezusa
Refleksja 7, Zwycięstwo nad Samym Sobą
Inspiracja 7, Zmartwychwstanie Jezusa, Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Uczniom
Refleksja 8, Wyzwolenie Wewnętrznej Istoty
Inspiracja 8, Jezus ukazuje się w Świątyni, Jezus ukazuje się swym Uczniom