Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Bezpłatny program internetowy, oparty na „Ewangelii Świętych Dwunastu” Gideona Jaspera Ousleya.

05.04.2020. Refleksja 1, Przejście
05.04.2020. Inspiracja 1, Wjazd do Jerozolimy
06.04.2020. Refleksja 2, Przejście przez Bramę
06.04.2020. Inspiracja 2, Wewnętrzny Chrystus, Zmartwychwstanie i Życie
07.04.2020. Refleksja 3, Misterium Życia i Śmierci
07.04.2020. Inspiracja 3, Oczyszczenie Świątyni
08.04.2020. Refleksja 4, Oczyszczenie Wewnętrznej Świątyni
08.04.2020. Inspiracja 4, Ostatnia Wieczerza i Obmycie Stóp
09.04.2020. Refleksja 5, Podporządkowanie się Wewnętrznemu Mistrzowi
09.04.2020. Inspiracja 5, Cierpienia w Getsemani i Zdrada Judasza
10.04.2020. Refleksja 6, Objawienie Wewnętrznej Mocy
10.04.2020. Inspiracja 6, Przesłuchanie przed Piłatem, Ukrzyżowanie i Pogrzeb Jezusa
11.04.2020. Refleksja 7, Zwycięstwo nad Samym Sobą
11.04.2020. Inspiracja 7, Zmartwychwstanie Jezusa, Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Uczniom
12.04.2020. Refleksja 8, Wyzwolenie Wewnętrznej Istoty
12.04.2020. Inspiracja 8, Jezus ukazuje się w Świątyni, Jezus ukazuje się swym Uczniom