Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Bezpłatny program internetowy, oparty na „Ewangelii Świętych Dwunastu” Gideona Jaspera Ousleya.

28.03.2021. Refleksja 1, Przejście
28.03.2021. Inspiracja 1, Wjazd do Jerozolimy
29.03.2021. Refleksja 2, Przejście przez Bramę
29.03.2021. Inspiracja 2, Wewnętrzny Chrystus, Zmartwychwstanie i Życie
30.03.2021. Refleksja 3, Misterium Życia i Śmierci
30.03.2021. Inspiracja 3, Oczyszczenie Świątyni
31.03.2021. Refleksja 4, Oczyszczenie Wewnętrznej Świątyni
31.03.2021. Inspiracja 4, Ostatnia Wieczerza i Obmycie Stóp
01.04.2021. Refleksja 5, Podporządkowanie się Wewnętrznemu Mistrzowi
01.04.2021. Inspiracja 5, Cierpienia w Getsemani i Zdrada Judasza
02.04.2021. Refleksja 6, Objawienie Wewnętrznej Mocy
02.04.2021. Inspiracja 6, Przesłuchanie przed Piłatem, Ukrzyżowanie i Pogrzeb Jezusa
03.04.2021. Refleksja 7, Zwycięstwo nad Samym Sobą
03.04.2021. Inspiracja 7, Zmartwychwstanie Jezusa, Zmartwychwstały Jezus ukazuje się Uczniom
04.04.2021. Refleksja 8, Wyzwolenie Wewnętrznej Istoty
04.04.2021. Inspiracja 8, Jezus ukazuje się w Świątyni, Jezus ukazuje się swym Uczniom