31.12. WIECZORNA INSPIRACJA 10

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

31.12. WIECZORNA INSPIRACJA 10
Jezus naucza Hindusa w Wanarasi
Rozdział XXVIII Ewangelii Wodnika

Wanarasi jest świętym miejscem Brahmy i w Wanarasi nauczał Jezus, a gościł go Udraka.

Udraka wyprawił ucztę na cześć swojego gościa i było tam wielu wysoko urodzonych kapłanów i pisarzy.

Rzekł im Jezus: Z ogromną radością mówię wam o życiu, o braterstwie życia.

Powszechny Bóg jest jednym, a mimo to jest więcej niż jednym, wszystko jest Bogiem, wszystko jest jednym.

Poprzez słodki oddech Boga wszystko, całe życie połączone jest w jedno, jeśli więc dotknie się włókna żywej istoty, to ze środka wysyła się drganie do zewnętrznych granic życia.

A jeśli zgniata się pod stopą najmarniejszego robaka, to wstrząsa się tronem Boga i sprawia, że miecz prawości drży w pochwie.

Ptak wyśpiewuje swoje pieśni dla ludzi, a ludzie człowiek wibrują unisono, aby pomóc mu w śpiewaniu.

Mrówka buduje swój dom, pszczoła plaster miodu, dający schronienie. pająk snuje swą pajęczynę, a kwiaty tchną na nich duchem w swych słodkich aromatach, dodających im sił do pracy.

Wobec tego ludzie, i ptaki i zwierzęta i rośliny są ucieleśnioną boskością; i jak człowiek śmie cokolwiek zabijać?

To okrucieństwo sprawia, że świat błądzi. Gdyby ludzie dowiedzieli się, że gdy ranią żywą istotę, to ranią samych siebie, z pewnością nie zabijaliby ani nie sprawiali bólu żadnej żywej istocie stworzonej przez Boga.

Pewien prawnik rzekł: Proszę cię, Jezusie, powiedz, kim jest ten Bóg, o którym mówisz; gdzie są Jego kapłani, gdzie jego świątynie i przybytki?

I odpowiedział Jezus: Bóg, o którym mówię jest wszędzie. Nie można go ograniczyć ścianami, ani w żaden sposób ogrodzić.

Wszyscy ludzie czczą Boga, Jedynego, lecz każdy z nich widzi Go inaczej.

Ten powszechny Bóg jest miłością, wolą i mądrością.

Ludzie nie widzą Trójjedynego Boga. Jeden widzi Go jako Boga mocy, inny jako Boga myśli, jeszcze inny jako Boga miłości.

Ideałem człowieka jest jego Bóg, i to podług tego. Jak człowiek się rozwija. Dzisiejszy Bóg człowieka, jutro nie jest Bogiem.

Narody ziemi widzą Boga z różnych punktów widzenia, i przez to nikomu nie wydaje się On taki sam.

Człowiek nazywa tę część Boga, którą widzi, i ona jest dla niego całym Bogiem i każdy naród widzi część Boga i każdy naród ma swoją nazwę dla niego.

Wy, bramini nazywacie go Parabrahmanem, w Egipcie jest On Thotem, a w Grecji Jego imię to Zeus, Jehowa to Jego imię hebrajskie, ale wszędzie jest on bezprzyczynową Przyczyną, Korzeniem bez korzeni, z którego wszystko wyrasta.

Kiedy ludzie zaczynają bać się Boga i uważają go wroga, ubierają ludzi w wyszukane szaty i nazywają ich kapłanami.

I żądają od nich, aby przez modlitwy powstrzymali Boży gniew, a kiedy nie uda im się zdobyć jego przychylności modlitwami, to chcą, aby przekupili go ofiarą ze zwierząt lub ptaków.

Kiedy człowiek postrzega Boga jako jedność z nim samym, to nie potrzebuje on pośrednika żadnego kapłana, który miałby się za nim wstawiać.

Idzie prosto do Niego i mówi: Mój Boże- Ojcze! A potem ujmuje swoją dłonią rękę Boga i wszystko jest dobrze.

I to jest Bóg. Wy, każdy z was, jesteście kapłanem tylko dla siebie i Bóg nie chce krwawej ofiary.

Oddajcie tylko wasze życie w ofiarnej służbie wszystkiemu, co żyje, a Bóg będzie zadowolony.

Kiedy Jezus tak powiedział, odszedł na bok. Ludzie byli bardzo zdumieni, i spierali się ze sobą.

Niektórzy mówili: On jest natchniony przez Świętego Brahmę, a inni: On jest szalony, a jeszcze inni mówili: Jest opętany, mówi tak, jak mówią diabły.

A Jezus nie zatrzymał się tam dłużej. Wśród gości był pewien rolnik o szlachetnej duszy, poszukujący prawdy, który umiłował wypowiedziane przez Jezusa słowa. I poszedł Jezus z nim i zamieszkał w jego domu.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/31-12-narrative-10/