30.12. WIECZORNA INSPIRACJA 9

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

30.12. WIECZORNA INSPIRACJA 9
Ostatnie nauczanie Marii i Elżbiety przez Elihu i Salome
Rozdział XI i XII Ewangelii Wodnika

Ponownie nauczał Elihu. Mówił on: Kapłani indyjscy ulegli zepsuciu, na ulicach zapomniano o Brahmie, prawa człowieka zostały zdeptane na proch.

I przyszedł wielki mistrz- Budda oświecenia, który odwrócił się od bogactw i wszystkich zaszczytów świata i pośród zacisznych gajów i jaskiń odnalazł Ciszę. I był on błogosławiony.

Głosił ewangelię wyższego życia i nauczał ludzi, jak szanować człowieka.

Nie głosił żadnej doktryny o bogach. Po prostu znał człowieka, przez co na jego wiarę składały się: sprawiedliwość, miłość i prawość.

Przytoczę wam teraz niektóre z wielu, jakże pomocnych słów, wypowiedzianych przez Buddę:

Nienawiść to okrutne słowo. Nie zważaj, jeśli cię ludzie nienawidzą, ich nienawiść możesz zamienić w miłość, miłosierdzie i życzliwość, a miłosierdzie jest równie rozległe jak wszystkie niebiosa.

Dobra wystarczy dla wszystkich. Dobrem niszcz zło, wspaniałomyślnością zawstydzaj chciwość, prawdą prostuj wykrzywione linie, nakreślone przez błąd, bowiem błąd nie jest niczym innym, jak tylko wypaczoną i zagubioną prawdą.

Za tym, kto mówi lub działa mając złe myśli, będzie ciągnął się ból, tak jak koło za stopami tego, kto ciągnie za sobą wóz.

Ten, kto zwycięża samego siebie, silniejszy jest od tego, kto zgładził w boju tysiąc mężów.

Ten jest szlachetny, kto sam jest taki, jaki jego zdaniem powinni być inni ludzie.

Temu, kto wyrządza ci krzywdę, odpłać swą najczystszą miłością, wtedy zaprzestanie on czynić zło, bo miłość oczyści serce tego, kogo umiłowano, tak jak oczyszcza serce tego, który miłuje.

Słowa Buddy spisano w starożytnych hinduskich świętych księgach. Zwróćcie na nie uwagę, ponieważ one są częścią nauk Świętego Ducha.

Egipt jest krajem tajemnic.

Sekrety dziejów leżą zamknięte i zakodowane w jej świątyniach.

Mistrzowie wszystkich czasów i krain przybywają tu, by się kształcić, a gdy wasi synowie osiągną wiek dorosły, zakończą wszelkie nauki w szkołach Egiptu.

Dość już dziś powiedziałem. Jutro o wschodzie słońca znowu się spotkamy.

– – – –

Kiedy wzeszło poranne słońce, mistrzowie i ich uczniowie byli razem w świętym gaju.

Salome przemówiła jako pierwsza: Spójrzcie na Słońce! Objawia ono moc Boga. Który mówi do nas przez Słońce, i Księżyc i gwiazdy.

Przez góry. wzgórza i doliny, przez kwiaty, rośliny i drzewa.

Bóg przesyła nam znaki poprzez ptaki i klawesyn i ludzki głos, mówi do nas poprzez wiatr, deszcz i grzmoty Dlaczego więc nie mielibyśmy pokłonić mu się do stóp i oddać mu czci?

Bóg mówi do serc od siebie i serca muszą od siebie mówić do niego i to jest modlitwa.

Nie to jest modlitwą, kiedy krzyczy się na Boga, kiedy się stoi, siedzi lub klęczy, lub mówi mu się wszystko o ludzkich grzechach.

Nie to jest modlitwą, kiedy mówi się świętemu, jaki jest wielki, dobry, silny i pełen współczucia.

Bóg nie jest człowiekiem, którego człowiek mógłby kupić za pomocą swoich pochlebstw.

Modlitwa jest żarliwym życzeniem, aby każda ścieżka życia była lekka, aby każdy czyn ukoronowany był dobrem, aby każdej żywej istocie powodziło się dzięki naszej służbie.

Szlachetny uczynek, pomocne słowo jest modlitwą- żarliwą, skuteczną modlitwą.

Źródło modlitwy znajduje się w sercu. Poprzez myśl, a nie słowa, serce wznosi się do Boga, od którego otrzymuje błogosławieństwo, więc módlmy się!

Modlili się, ale nie padło żadne słowo; W tej świętej Ciszy wszystkie serca zostały pobłogosławione.

I wtedy przemówił Elihu. Powiedział do Marii i Elżbiety: Dość już powiedzieliśmy. Nie musicie już tu dłużej przebywać. Przyszło wezwanie, droga jest otwarta, możecie powrócić do swojej ojczyzny.

Wielka jest praca, którą wam przekazano. Będziecie kierować umysłami, które pokierują światem.

Wasi synowie zostali wyznaczeni, aby poprowadzić ludzi do prawych myśli, słów i uczynków.

Ich zadaniem jest sprawić, aby ludzie poznali grzeszność grzechu. Mają odwieść ludzi od uwielbienia niższego ja i wszystkich iluzji, a uświadomić im ja które żyje z Chrystusem w Bogu.

Przygotowując się do tej pracy, wasi synowie będą musieli przejść przez wiele ciernistych dróg.

Czekają ich straszliwe próby i pokusy, podobnie jak i innych ludzi. Ich ciężar nie będzie lekki, i znużeni będą i omdleją.
I zaznają cierpienia, głodu i pragnienia, i będą wyszydzeni bez powodu, więzieni i biczowani.

Udadzą się do wielu krajów, i będą siedzieć u stóp wielu mistrzów, bo będą musieli się uczyć, jak inni ludzie.

Ale powiedzieliśmy już wystarczająco dużo. Błogosławieństwa Trzech i Siedmiu, którzy stoją przed tronem, a z pewnością spoczną na was na zawsze.

Na tym zakończyły się nauki Elihu i Salome. Przez trzy lata nauczali swych uczniów w świętym gaju i gdyby wszystkie ich lekcje zostały spisane, powstałaby potężna księga. My dysponujemy streszczeniem wszystkich ich nauk.

Maria, Józef i Elżbieta z Jezusem i jego zwiastunem, wyruszyli w drogę powrotną do domu. Nie szli przez Jerozolimę, gdyż tam panował Archelausz.

Podróżowali przez Morze Gorzkie, a gdy dotarli do wzgórz Ein Gedi, zatrzymali się na spoczynek w domu ich krewnego, Jozuy i tutaj Elżbieta i Jan zatrzymali się.

A Józef, Maria i ich syn poszli drogą przez Jordan i po pewnym czasie dotarli do domu w Nazarecie.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/30-12-narrative/