26.12. WIECZORNA INSPIRACJA 5

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

26.12. WIECZORNA INSPIRACJA 5
Magowie ze Wschodu i Ucieczka do Egiptu
Rozdział V Ewangelii Wodnika

Za rzeką Eufrat żyli magowie, byli oni mędrcami i potrafili czytać język gwiazd. Odgadli, że narodziła się dusza Mistrza- nad Jerozolimą dostrzegli jego gwiazdę.

A pośród magów- kapłanów było trzech, którzy pragnęli ujrzeć Mistrza nadchodzącej ery. I zabrali ze sobą kosztowne dary i pospieszyli na zachód w poszukiwaniu nowo-narodzonego króla, aby złożyć mu hołd.

Jeden wziął ze sobą złoto, symbol szlachetności, drugi mirrę, symbol władzy i potęgi, a trzeci kadzidło- symbol mądrości mędrców.

Kiedy magowie dotarli do Jerozolimy, ludzie dziwili się i zastanawiali, kim oni są i po co przyszli.

A gdy spytali, gdzie jest niemowlę, które narodziło się królem, stało się, że zadrżał sam tron Heroda.

I Herod wysłał dworzanina, aby sprowadził magów na jego dwór.

Kiedy przybyli, zapytali ponownie, gdzie jest nowo-narodzony król i dodali: Bo jeszcze za Eufratem widzieliśmy jego wschodzącą gwiazdę, przybyliśmy więc, aby oddać mu hołd.

Herod pobladł ze strachu. Pomyślał, że to być może kapłani spiskują, by przywrócić królestwo Żydów. I tak sobie rzekł w duchu: Dowiem się czegoś więcej o tym dziecku, co narodziło się królem.

Magom- kapłanom odrzekł, aby zatrzymali się w mieście na pewien czas, a on wszystko im o tym królu powie.

Zawezwał na naradę wszystkich żydowskich nauczycieli Prawa i spytał ich, co na temat takiego króla powiedzieli żydowscy prorocy.

Żydowscy nauczyciele odpowiedzieli mu: Dawno temu prorocy przepowiedzieli, że nadejdzie ten, który będzie rządził plemionami Izraela i ów Mesjasz narodzi się w Betlejem.

Rzekli mi: Napisał prorok Micheasz: „O judzkie Betlejem, mała osado pośród wzgórz Judei, a jednak to od ciebie pochodzić będzie ten, który żył w pradawnych dniach, w zamierzchłych czasach”

Wtedy Herod ponownie zawezwał magów- kapłanów i przekazał i to, co powiedzieli nauczyciele żydowskiego prawa. Następnie wyprawił ich w drogę do Betlejem.

Powiedział im: Idźcie i szukajcie, a jeśli odnajdziecie dziecię, które narodziło się królem, wróćcie i powiedzcie mi o wszystkim, abym i ja mógł pójść i złożyć mu hołd.

Magowie wyruszyli w drogę i znaleźli dziecko wraz z Marią w domu pasterki.

Oddali mu cześć, obdarzyli go drogocennymi darami, darowali mu złoto, kadzidło i mirrę.

Magowie- kapłani umieli czytać w ludzkich sercach. W sercu Heroda wyczytali zło, poznali, że poprzysiągł zabić nowo- narodzonego króla.

I przekazali tę tajemnicę rodzicom dziecka i nakazali im uciekać poza zasięg władzy Heroda.

Kapłani- magowie udali się w drogę powrotną, jednak nie szli już przez Jerozolimę.

A Józef zabrał Jezusa i Marię i nocą uciekli do ziemi egipskiej, i zamieszkali z Elihu i Salome w starożytnym Soan.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/26-16-narrative-5/