25.12. WIECZORNA INSPIRACJA 4

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

25.12. WIECZORNA INSPIRACJA 4
Poświęcenie Jezusa
Rozdział IV Ewangelii Wodnika

Kiedy miał czterdzieści dni, Maria zabrała swego syna do świątyni w Jerozolimie, gdzie został poświęcony przez kapłana.

I wtedy, zgodnie ze zwyczajem Żydów, Maria złożyła za siebie oczyszczające ofiary: baranka i dwie młode turkawki.

W świątyni służył Bogu pobożny Żyd o imieniu Symeon.

Od wczesnej młodości wyczekiwał on przyjścia Immanuela. Modlił się do Boga, aby nie musiał odchodzić, zanim jego oczy nie ujrzą Mesjasza objawionego w ciele.

I gdy ujrzał maleńkiego Jezusa, uradował się i rzekł: Jestem już gotów odejść w pokoju, widziałem bowiem króla.

Potem wziął niemowlę w ramiona i rzekł: Spójrzcie, to dziecko przyniesie miecz memu ludowi, Izraelowi i całemu światu. Złamie ono jednak miecz i wtedy narody nie zaznają już nigdy więcej wojny.

Na jego czole widzę krzyż mistrza, w tym znaku zwycięży.

W świątyni była też wdowa, która miała osiemdziesiąt cztery lata i nie wychodziła ze świątyni, lecz dniem i nocą czciła Boga.

Kiedy ujrzała maleńkiego Jezusa, wykrzyknęła: Oto Immanuel! Spójrzcie na pieczęć krzyża Mesjasza na jego czole!

Następnie uklękła, aby złożyć mu hołd niczym Bogu, który jest z nami, Immanuelowi. Ale pojawił się nauczyciel odziany w białe szaty i rzekł do niej:

Dobra kobieto, wstań. Zważ, co czynisz. Nie wolno ci czcić człowieka, to bałwochwalstwo.

Dziecię to jest człowiekiem, synem człowieczym i godne jest wszelkiej chwały, ale Ty masz wielbić i sławić Boga, Jemu jedynie masz służyć.

Kobieta wstała, z wdzięcznością skłoniła głowę i oddała cześć Bogu.

Maria wzięła maleńkiego Jezusa i wróciła do Betlejem.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/25-12-narrative-4/