23.12. WIECZORNA INSPIRACJA 2

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

23.12. WIECZORNA INSPIRACJA 2
Narodziny Jana
Rozdział II Ewangelii Wodnika

Niedaleko Hebronu, na Wzgórzach Judy, mieszkali Zachariasz i Elżbieta.

Oboje byli pobożni i sprawiedliwi. Każdego dnia czytali Prawo, Proroków i Psalmy, a teksty te mówiły o tym, który ma nadejść i który ma moc, żeby zbawić świat. Czekali więc na króla.

Zachariasz był kapłanem i gdy nadeszła jego kolej, sprawował obrządek w świątyni w Jerozolimie.

Zdarzyło się, że gdy Zachariasz stał przed Panem i palił w świętym przybytku kadzidło, ukazał mu się Gabriel i stanął przed jego obliczem.

I Zachariasz wystraszył się. Pomyślał, że Żydów ma spotkać jakieś wielkie nieszczęście.

Jednakże Gabriel rzekł: Bogobojny mężu, nie trwóż się! Przynoszę tobie i całemu światu przesłanie dobrej woli i pokoju na ziemi.

Spójrz, wkrótce nadejdzie Książę Pokoju, król, którego szukasz.

Twoja żona urodzi ci syna, świętego syna, o którym pisze prorok.

Przed przyjściem Pana ponownie posyłam do was Eliasza. Wyrówna on wzgórza i wypełni doliny, przygotuje drogę dla tego, który będzie zbawiał.

Od początku ery, wasz syn nosi imię Jan, czyli łaska Pana; jego imię jest Jan.

Chwalony będzie przed obliczem Boga. Wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym.

I Gabriel stanął przed Elżbietą w zaciszu jej domu i rzekł jej wszystkie te słowa, które powiedział Zachariaszowi w Jerozolimie.

Po wypełnieniu świątynnej posługi, wrócił kapłan do domu i wraz z Elżbietą radowali się.

Minęło pięć miesięcy, Gabriel przybył do Marii, do jej domu w Nazarecie i rzekł:

„Zdrowaś Mario, zdrowaś! Błogosławionaś raz w imię Boga, błogosławionaś po dwakroć w Imię Świętego Oddechu, błogosławionaś po trzykroć w imię Chrystusa. Jesteś bowiem tego godna i powijesz mu syna, który nazwany będzie Immanuel.

Jego imię jest Jezus, bowiem wybawia on ludzi od grzechów.

Skończywszy swą codzienną pracę, przyszedł Józef. Maria powtórzyła mu, co powiedział jej Gabriel i radowali się, ponieważ wierzyli, że słowa boskiego człowieka są prawdą.

I Maria pospieszyła do Elżbiety aby powiedzieć jej o obietnicach Gabriela i obie się radowały.

W domu Elżbiety i Zachariasza Maria przebywała dziewięćdziesiąt dni, Potem wróciła do Nazaretu.

Zachariaszowi i Elżbiecie urodził się syn. I Zachariasz rzekł:

Ponad wszystko błogosławione niech będzie imię Boga, otworzył on bowiem zdrój błogosławieństw dla na swego ludu, Izraela.

Sprawdziły się jego obietnice; sprawił on, że słowa wypowiedziane przez proroków ziściły się.

Zachariasz spojrzał na Jana- niemowlę i rzekł:

Nazwany będziesz prorokiem Tego, który jest Święty. Będziesz szedł przed Jego obliczem i przygotujesz Mu drogę.

I przekażesz Izraelowi wiedzę o zbawieniu, i będziesz głosił ewangelię skruchy i wymazania grzechów.

Spójrz, bo oto wkrótce nawiedzi nas z wysoka Gwiazda Dnia, aby oświetlić drogę tym, którzy tkwią w ciemnościach krainy cienia, i skierować nasze stopy na ścieżki pokoju.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/23-12-narrative-2/