22.12. WIECZORNA INSPIRACJA 1

Skarbnica tekstów duchowych

Urzeczywistniaj ukrytą w Tobie boskość, kontemplując za pośrednictwem internetowych programów, święte pisma różnych tradycji duchowych.

DUCHOWE PRZEŻYWANIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

22.12. WIECZORNA INSPIRACJA 1
Narodziny Marii
Rozdział I Ewangelii Wodnika

Za panowania Cesarza Augusta władcą Jerozolimy był Herod Antypas.

Na Palestynę składały się trzy prowincje: Judea, Samaria i Galilea.

Joachim był nauczycielem prawa żydowskiego; był on człowiekiem zamożnym, mieszkał w Nazarecie w Galilei, a jego żoną była Anna z plemienia Judy.

Urodziło im się dziecko, dorodna dziewczynka; uradowali się i dali jej na imię Maria.

Joachim wydał na cześć dziecka ucztę, zaprosił jednak nie bogatych, szanowanych i możnych, lecz biednych, chromych i ślepych, a każdemu z nich dał w prezencie szaty, pożywienie lub jakąś inną przydatną rzecz.

Rzekł im: „Pan dał mi bogactwo, jestem Jego sługą z Jego łaski, i jeśli nie podzielę się tym bogactwem z Jego dziećmi w potrzebie, wtedy On uczyni to bogactwo przekleństwem.”

A gdy dziewczynka miała trzy lata, rodzice zabrali ją do Jerozolimy i w świątyni otrzymała błogosławieństwa kapłanów.

Arcykapłan był prorokiem i jasnowidzem. Kiedy zobaczył dziecko, powiedział:

„Spójrzcie, to dziecko będzie matką szanowanego proroka i nauczyciela Prawa; zamieszka w tym oto świętym przybytku Pana”.

I Maria zamieszkała w świątyni Pana, a Hilel, przywódca Sanhedrynu, uczył ją wszystkich przykazań żydowskich, a ona czerpała radość z Boskiego Prawa.

Kiedy Maria stała się dorosłą kobietą, zaręczono ją z Józefem, synem Jakuba, który był cieślą z Nazaretu.

A Józef był człowiekiem uczciwym i oddanym esseńczykiem.

https://spiritualtexts.academy/spiritual-christmas/22-12-narrative-1/